Konkreettisia keinoja B2B-markkinoinnin tehostamiseen

Löydät tästä artikkelista konkreettisia ja käytännönläheisiä keinoja B2B-markkinoinnin tehostamiseen. Ihan ensiksi lähdemme kuitenkin liikkeelle kertomalla lyhyesti pähkinänkuoressa, mitä B2B-markkinointi oikeastaan on.

Mitä on B2B-markkinointi?

B2B-markkinointi viittaa business to business -markkinointiin, jossa myydään ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita tai palveluita yritykseltä yritykselle.

Kyseessä on siis tuotanto- tai investointihyödykkeiden markkinointi, ja markkinointitoimien kohteena ovat yleensä yritysten ostopäättäjät. B2B-markkinointi eroaakin monin tavoin kuluttajille suunnattavasta markkinoinnista.

Miten B2B-markkinointia voi tehostaa?

B2B-markkinointia kannattaa aina tarkastella analyyttisesti ja datalähtöisesti. Näin siitä on helppoa muodostaa todellisuutta vastaava kuva, joka perustuu todellisiin lukuihin, eikä markkinoija vain oleta asioita.

Kun lähestymistapa on analyyttista ja datalähtöistä, on yrityksen entistä helpompaa panostaa oikeanlaisiin asioihin ja näin saavuttaa toivomiaan tuloksia.

Digiaika ja suoranainen digiharppaus ovat vaikuttaneet voimakkaasti B2B-markkinointiin ja kaikenlaiseen B2B-toimintaan. Samalla ala on myös kasvanut voimakkaasti.

Uudet trendit sekä käytössä olevat uudet työkalut saattavat laittaa alan toimijan pään pyörälle, sillä niitä tulee markkinoille jatkuvasti. Onkin tärkeää osata valita joukosta ne, jotka ovat tärkeitä omalle liiketoiminnalle, sillä jokaista trendiä ja työkalua ei voi millään ottaa haltuun.

On erittäin tärkeää aloittaa B2B-markkinointi pureutumalla siihen, mitä ja kenelle olet myymässä. Tämä saattaa tuntua itsestään selvältä asialta, mutta se vaatii silti erityisen tarkkaa pohdintaa.

On myös tärkeää tiedostaa, keiden kanssa yrityksesi kilpailee. Oman brändin tunteminen ja vahvistaminen ovat avainasemassa, jotta sinulla olisi vahva tuote tai palvelu, jota on helppo markkinoida toisille yrityksille.

On myös tärkeää tuntea oman tuotteen tai palvelun ostopolku. Ensiksi tulee herättää potentiaalisten asiakkaiden huomio sekä vahvistaa heidän kiinnostustaan. On tärkeää auttaa asiakasta ostamaan ja kasvattaa asiakkuutta.

Datalähtöistä B2B-markkinointia voidaan tehdä esimerkiksi yrityksen verkkosivujen kautta. Ammattimaiset verkkosivut ovatkin lähes yritykselle kuin yritykselle erityisen tärkeä markkinointikanava. Ne ovat tärkeä kanava myös brändin luomisen kannalta. Verkkosivuille kannattaakin luoda yhtenäinen ilme esimerkiksi brändivärien avulla.

Nykyään voidaan jopa sanoa, että jos yritystä ei löydy netistä, tulee siitä helposti melko hämärä kuva. Hämärän kuvan tarjoavat helposti myös epäammattimaiset verkkosivut, joihin ei ole selvästikään panostettu.

Toisen yrityksen voikin olla erittäin vaikeaa luottaa yritykseen, jolla ei ole ammattimaisia verkkosivuja, jotka luovat ammattimaisen kuvan sen tarjoamista tuotteista tai palveluista – joten yrityksen verkkosivut kannattaa viilata kuntoon!

Verkkosivut voivat tarjota myös hyödyllistä dataa yrityksen asiakkaista sekä potentiaalisista asiakkaista, sillä sivujen kautta on mahdollista kerätä heistä ja heidän nettikäyttäytymisestään arvokasta tietoa.

Verkkosivujen kautta voidaan myös kerätä ja kasvattaa yritykselle arvokasta sähköpostilistaa! Laaja yrityksen aihepiiristä kiinnostuneiden sähköpostilista on copywritereiden mukaan kuin Sampo, jonka avulla yritys voi aloittaa rahan tahkoamisen.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että B2B-sähköpostimarkkinoinnissa tulee toimia hyvien käytänteiden mukaisesti. Ei olekaan ihan se ja sama kenelle ja miten B2B-markkinointimeilejä lähetetään!

B2B vs. B2C

B2B-markkinoinnilla viitataan yritykseltä yritykselle tapahtuvaan markkinointiin, kun taas B2C-markkinointi viittaa tilanteeseen, jossa yritys markkinoi tuotteitaan tai palveluitaan tavallisille kuluttajille. Näissä markkinointitavoissa on monia eroja mutta myös yhtäläisyyksiä.

Comments are closed.