Ostopolku on B2B-markkinoinnin avain!

Jotta B2B-markkinointi olisi tehokasta ja toimivaa, tulee markkinoijan tuntea mahdollisimman tarkkaan yrityksen ostopolku.

Tämä on B2B-markkinoinnin menestyksen avain, joka avaa prosessin kokonaisuuden. Tutustu B2B-markkinoinnin ostopolkuun tämän artikkelin avulla ja ota termi haltuun!

Mikä on B2B-markkinoinnin ostopolku?

B2B-markkinoinnin ostopolku tarkoittaa sitä polkua, jota asiakas etenee vaiheittain ostopäätöstä kohti. Ostopolkua kutsutaan toisinaan myös asiakaspoluksi. Periaatteessa B2B-markkinoinnin ostopolun voidaan katsoa alkavan tilanteesta, jossa asiakas saa tietää yrityksestä tai sen tuotteista.

Parhaimmillaan polku johtaa ostokseen. On kuitenkin huomioitava, että läheskään jokaisesta ostopolun kulkijasta ei suinkaan tule yrityksen asiakasta.

Monen yrityksen kohdalla yritysostot ovat tärkeä keino kasvattaa tulosta! Markkinoinnilla on erityisen tärkeä osuus yritysostojen onnistumisessa. B2B-markkinoijan on tärkeää hahmottaa markkinointia mahdollisimman kokonaisena prosessina.

Ostopolku auttaa tässä haastavassa tehtävässä. Sen avulla B2B-markkinoijan on entistä helpompi ymmärtää, kuinka yrityksen asiakkuudet syntyvät ja millaisia muuttuvia sudenkuoppia ja haasteita B2B-markkinointiin liittyy ostopolun eri vaiheissa.

Jopa Google on uusinut B2B-markkinointimallinsa, joten Googlea pienemmillä yrityksillä on erityisen suuret paineet pyrkiä pysymään markkinointistrategioiden aallon harjalla. Ostopolun mahdollisimman tarkka tunteminen luo tälle hyvät lähtökohdat.

Millaisia vaiheita ostopolkuun kuuluu?

Ensimmäisessä ostopolun vaiheessa yrityksen on tärkeää herättää huomiota. Näin se voi löytää uusia asiakaskuntia. Yrityksen helppo löydettävyys oikeaan aikaan on tässä vaiheessa avainasia! Kuinka yritys voi sitten herättää potentiaalisten asiakkaiden uteliaisuutta?

Jotta potentiaalinen asiakas kiinnostuisi yrityksestä, on sen tärkeää houkutella potentiaalista asiakasta tutustumaan yrityksen tarjoamiin erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin.

Toisessa ostopolun vaiheessa on tavoitteena vahvistaa asiakkaan kiinnostusta ja syventää hänen mielenkiintoaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yritys voi esimerkiksi tarjota asiakkaalle sisältöä, joka vastaa hänen tiedontarpeeseensa ja on hänelle hyödyllistä.

Tässä vaiheessa yrityksen on tärkeää vahvistaa potentiaalisen asiakkaan ostomotiiveja. Yritys voi myös muistuttaa tarjoamistaan ratkaisuvaihtoehdoista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että yritys näkyy monissa erilaisissa kanavissa.

Ostopolun kolmannessa vaiheessa potentiaalista asiakasta on tärkeää auttaa ostamaan. Häntä voidaan rohkaista toimintaan. Esimerkiksi tarkkaan kohdistettu markkinointiviestintä voi auttaa asiakkaan rohkaisussa.

Asiakas pitää pyrkiä vakuuttumaan yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista. Yksityiskohtaiset tiedot sen hyödyistä voivat auttaa potentiaalista asiakasta etenemään ostopäätöstä kohti.

Ostopolun neljännessä vaiheessa yrityksen tavoitteena on kasvattaa asiakkuutta. Tässä vaiheessa on tärkeää osoittaa asiakkaalle huomiota. Heidän on tärkeää saada kokea olevansa arvokkaita. Yritys voi kertoa asiakkaalle esimerkiksi tarjoamistaan uutuuksista tai tarjota heille lisäpalveluja.

Yritys voi tarjota asiakkuutta kasvattaakseen asiakkaalleen myös aiempaa parempia palveluita tai tuotteita. Samalla yrityksen kannattaa kannustaa asiakasta suosittelemaan sen tuotteita tai palveluita myös muille.

Nykyisin somen ja netin valtakaudella aitojen asiakkaiden suositukset ovat erityisen tärkeitä ja niitä on erityisen helppo jättää. Suosituksia voi pyytää esimerkiksi Trustpilotin kautta, eikä asiakkaan tarvitse nähdä juurikaan vaivaa voidakseen jättää yritykselle suosituksen!

Comments are closed.